top of page
jess-bailey-q10VITrVYUM-unsplash.jpg

Narcisoidnost - šta Instagram kaže na tu temu?

Dve grupe ljudi koji imaju povećan stepen narcisoidnosti koriste Instagram - glavni je zaključak studije Univerziteta Sviburn (Melburn, Australija). Svakako, nikakvo iznenađenje nije to što je pokazano da su selfi fotografije veoma popularne u današnje vreme, ali ovo je jedna od nekoliko studija koja istražuje konstrukt narcisoidnosti na društevnim mrežama koje nisu Facebook i Twitter.


S obzirom da su na Instagramu dominantno fotografije, ne iznenađuje da su istraživači izabrali tu mrežu da vide koliko je popularna onima koji su skloni narcisoidnom doživljavanju sebe.


"200 učesnika odgovorilo je na online upitnik u kom su se nalazili testovi: Upinik pet faktora narciosidnosti (FFNI), Rozenberova skala samopouzdanja i upitnik konstruisan za ciljeve istraživanja, pod originalnim nazivom: Instagram Usage, Behaviors, and Affective Responses Questionnaire" navode autori istraživanja koje je objavljeno 2016. godine.


Ispitanici su anonimno popunjavali upitnike koji se odnose na narcisoidnost i samopouzdanje. Istraživači su od popunjenih upitnika imali kvantifikovane podatke od 154 korisnika Instagrama.


Tim istraživača došao je do zaključka da uviđaju dva oblika narcisoidnosti - grandiozni i vulnerabilni.
Grandiozni tip narcisoidnosti opisuje se povišenjima na crtama ličnosti: egzibicionizam, nesenzitivnost na potrebe drugih, ekstraverzija, manipulativnost, superiornost, agresivnost, ravnodušnost, traženje priznanja od drugih.
Vulnerabilni tip narcisoidnosti se opisuje crtama: osećaj neadekvatnosti, praznine, sramote, reaktivnog besa, doživljaja bespomoćnosti, hipersenzitivnosti na uvredu, stidljivosti i sklonosti ka izbegavanju drugih.

Suptilna je razlika između ova dva tipa. Ljudi sa grandioznim narcizmom izgledaju onako kako zamišljate tipične "narcise". "...Oni imaju preuveličan doživljaj sebe, izutetno su samouvereni u donošenju odluka i ne izgleda kao da uče iz svojih grešaka", navodu se u tekstu Psychology today.

Vulnarabilni tip je više nesiguran: oni imaju izraženiji doživlaj inferiornosti i u većem stepenu su nezadovoljni životom - prema rezultatima studije Ajova Univerziteta.


Intrsopektiv

Za oba tipa, grandiozni i vulnerabilni, pokazalo se da su više skloni da se ponašaju na način da traže pažnju (attention-seeking) na Instagramu kroz heštegovanje popularnih i skupih brendova, postavljanje fotografija stvari koje žele, ali ne poseduju i postavljenje fotografija poznatih ličnosti koje cene - navodi se u istraživanju.


Vulnerabilni "narcisi" su bili više skloni da postavljanju fotografija gde su na slici na značajnim događajima, funkcijama koje obavljaju i traženju follower-a. Istraživači zaključuju da vulnerabilan tip koristi instagram kao platformu da traže pozitivan fidbek što se slaže se sa idejom da ljudi traže potvrdu od drugih sa ciljem da im povećanja samopouzdanja.


Nijedan od ova dva tipa nije upražnjavao aktivnosti na mreži kao što je zahvaljivanje drugima. Uočena je niska statistička značajnost u preduzimanju takvih akcija relacija između samopouzdanja i Instagram stavova i Instagram ponašanja nije statistički značajna.


Ali postojala je značajna korelacija između obe vrste narcisoidnosti i samopouzdanja.


,,Instagram korisnici sa višim stepenom grandioznog narcizma imali su sklonost da na upitniku imaju veći stepen samopouzdanja, dok su oni vulnerabilni imali niži stepen samopouzdanja’’ ističu autori. ,,Kvalitativna analiza podataka ukazala je da ispitanici sa visokim stepenom vulnerabilnog narcizma, a niskim grandioznim narcizmom imaju snažnije emocionalne reakcije na fidbek koji dobiju na Instagramu’’ što se odnosi na korisnike koji najbrže blokiraju ili brišu sadržaj koji je čak i najmanje kritikujući prema njima.


,,Ispitanici sa visokim vulnerabilnim narcizmom pokazali su se kao više zainteresovani za povećavanje njihove popularnosti i traženje odobravanja od drugih, dok oni sa visokim grandioznim narcizmom otvoreno i direktno skretali pažnju na sebe sa ciljem da im drugi ukažu da ih cene’’ dodaju autori studije.


Glavni autor, Olga Parambukis, iznela je rezulate istraživanja u medije navodeći "aktivnosti koje sam posmatrala na Instagramu deluju kao da su zasnovani na sumnji u sebe pre nego na ljubavi prema sebi".


I pored svega navedenog, Instagram najčešće nije preplavljen "narcisima". Ističemo: ovo je bilo istraživanje sa relativno malim uzorkom ispitanika. Većina učesnika je imala ispod 26 godina i 79% ispitanika je bio ženskog pola. Postoji mogućnost da je postojao dodatni socijalni pritisak koji je uticao na ono šta će postavljati na svoj Instagram što nije detaljnije ispitano u studiji. Takođe, 77% učensika postavljalo je fotofrafije povremeno- ovi učesnici nisu aktivni korisnici.


Autorka se osvrće i na ove uvide: Mediji nastavljaju da ističu kulturnu i socijalnu promenu koja se desila uvođenjem socijalnih mreža, naročito među mlađom generacijom. Smatram da nas ovo navodi da postavimo pitanje - Da li je ovo promena na bolje ili to može da ima negativne efekte na one koji često koriste društvene mreže? Moj utisak je da mediji pojačavaju negativnu percepciju socijalnih mreža.


Najznačajniji zaključak ovog istraživanja bilo bi to da je samopouzdanje važan faktor koji pravi razliku između grandioznog i vulnerabilog narcizma - ističu autori i nadaju da će imati prilike da nastave dalje istraživanje na ovu temu.


IntrospektivAutor: Lori Vaskez

Izvor:Prevod i adaptacija:

Comments


bottom of page