street-art-2779341_1920.jpg
Kratki tekstovi na psihološke teme

U odeljku krataki tekstovi na psihološke i psihoterapijke teme pravimo osvrt na značajne autore iz istorije psihologije i psihoterapije, kao i na neke od ključnih psiholoških koncepata.

Prođite kroz galeriju Introspektiv postera, iza svakog od njih se nalazi tekst o određenoj psihološkoj temi. 

Ovidije

Preterana samokritičnost

Preterana samokritičnost postoji kada pojedinac svoje postupke često analizira sa utiskom da je uradio nešto loše ili nedovoljno dobro. Postoji kod ljudi koji kada dobiju priznanje za svoj rad nemaju doživljaj zadovoljstva; kada zbog grešaka iz prošlosti osoba može da dođe do mišljenja da je ona loša ili nesposobna,...
Introspektiv - Psiholog Bojana Škorić

Narcisoidnost

Narcisoidnost je karaktersitika ličnosti koja upućuje na prisustvo većeg stepena grandioznog doživljaja ličnog značaja i važnosti, idejama o izuzetnom uspehu bez objektivnih pokazatelja o istom, visokim potrebama za stalnim odobravanjem od ljudi iz okoline, pažnjom i priznanjima od drugih.

Irvin Jalom

Irvin Jalom je američki psihijatar čiji se rad i literarno delo svrstava u domen egzistencijalističke psihijatrije i psihoterapije.

Albert Elis

Albert Elis (1913-2007) je studirao i doktorirao psihologiju na Kolumbija univerzitetu u Njujorku. U oblasti psihologije i psihoterapije rad i delo Alberta Elisa je od izuzetnog značaja zbog formulisanja psihoterapijske teorije i metoda zaokruženih pod nazivom REBT (racionalno-emotivna bihejvioralna terapija).

Fric Perls

Fric Perls je bio psihijatar koji je osnovao novi pravac u psihološkom tretmanu psihičkih tegoba - GEŠTALT TERAPIJU.
Introspektiv

Erik Erikson

Erik Erikson bio je psihoanalitičar i jedan je od predstavnika pravca ego psihologije. Eriksonov rad ostaće upamćen u doprinosu tumačenja razvoja ličnosti. Prema njegovoj teoriji psihosocijalnog razvoja ličnosti, razvoj ličnosti se dešava tokom čitavog života. Smatrao je da je za razvoj KLJUČNA DVOSMERNA INTERAKCIJA OSOBE I OKOLINE. 

Alber Kami

7. novembra 1913. godine rođen je Alber Kami, pisac i filozof koji se u delima bavio filozofijom apsurda.

Perfekcionizam

Povećani stepen težnje ka savršenosti može da se tumači kao psihološki problem onda kada je tendencija da se radi, ponaša, stvara bez greške dominantno obeležje načina kako se osoba ponaša i pristupa nekom zadatku i situacijama
Introspektiv - Psiholog Bojana Škorić

Transakciona analiza

Transakciona analiza je teorija ličnosti, teorija interpersonalne komunikacije i psihoterapijski pravac. Pedesetih godina dvadesetog veka, američki psihijatar i psihoanalitičar Erik Bern definisao je osnovne ideje i teorijske koncepte ovog pravca. 
Karl Rodžers

Karl Rodžers

U psihologiji, Rodžersovo ime se povezuje sa TERAPIJOM USMERENOM NA KLIJENTA, odnosno nedirektivnim načinom pristupa u psihoterapiji.

Viktor Frankl

Viktor Frankl je bio austrijski psihijatar i osnivač psihoterapijskog pravca koji se zove logoterapija. Njegova teorija i rad pripadaju egzistencijalističkom pravcu psihijatrije i psihoterapije. 

Alfred Adler 

Alfred Adler je po obrazovanju bio lekar, a u oblasti psihologije je poznat kao osnivač pravca koji je nazvao individualna psihologija. Bio je Frojdov savremenik, međutim po mnogim pitanjima se nije slagao sa klasičnom psihoanalitičkom teorijom.

B. F. Skiner

B.F. Skiner je bio psiholog bihejviorista čiji je rad zapamćen u oblasti psihologije učenja. Bavio se izučavanjem operantnog uslovljavanja - zanimalo ga je koji faktori doprinose da se željeno ponašanje zadrži kod jedinke, a koji da se nelježljeno ponašanje smanji ili izgubi. 

Introspektiv.

 

facebook logo
Copyright © 2017-2021 Introspektiv. Sva prava zadržana.