street-art-2779341_1920.jpg
Kratki tekstovi na psihološke teme

U odeljku krataki tekstovi na psihološke i psihoterapijke teme pravimo osvrt na značajne autore iz istorije psihologije i psihoterapije, kao i na neke od ključnih psiholoških koncepata.

Prođite kroz galeriju Introspektiv postera, iza svakog od njih se nalazi tekst o određenoj psihološkoj temi. 

 • Ovidije

  Preterana samokritičnost

  Preterana samokritičnost postoji kada pojedinac svoje postupke često analizira sa utiskom da je uradio nešto loše ili nedovoljno dobro. Postoji kod ljudi koji kada dobiju priznanje za svoj rad nemaju doživljaj zadovoljstva; kada zbog grešaka iz prošlosti osoba može da dođe do mišljenja da je ona loša ili nesposobna,...
 • Perfekcionizam

  Povećani stepen težnje ka savršenosti može da se tumači kao psihološki problem onda kada je tendencija da se radi, ponaša, stvara bez greške dominantno obeležje načina kako se osoba ponaša i pristupa nekom zadatku i situacijama
 • Introspektiv - Psiholog Bojana Škorić

  Narcisoidnost

  Narcisoidnost je karaktersitika ličnosti koja upućuje na prisustvo većeg stepena grandioznog doživljaja ličnog značaja i važnosti, idejama o izuzetnom uspehu bez objektivnih pokazatelja o istom, visokim potrebama za stalnim odobravanjem od ljudi iz okoline, pažnjom i priznanjima od drugih.
 • Introspektiv - Psiholog Bojana Škorić

  Transakciona analiza

  Transakciona analiza je teorija ličnosti, teorija interpersonalne komunikacije i psihoterapijski pravac. Pedesetih godina dvadesetog veka, američki psihijatar i psihoanalitičar Erik Bern definisao je osnovne ideje i teorijske koncepte ovog pravca. 
 • Irvin Jalom

  Irvin Jalom je američki psihijatar čiji se rad i literarno delo svrstava u domen egzistencijalističke psihijatrije i psihoterapije.
 • Karl Rodžers

  Karl Rodžers

  U psihologiji, Rodžersovo ime se povezuje sa TERAPIJOM USMERENOM NA KLIJENTA, odnosno nedirektivnim načinom pristupa u psihoterapiji.
 • Albert Elis

  Albert Elis (1913-2007) je studirao i doktorirao psihologiju na Kolumbija univerzitetu u Njujorku. U oblasti psihologije i psihoterapije rad i delo Alberta Elisa je od izuzetnog značaja zbog formulisanja psihoterapijske teorije i metoda zaokruženih pod nazivom REBT (racionalno-emotivna bihejvioralna terapija).
 • Viktor Frankl

  Viktor Frankl je bio austrijski psihijatar i osnivač psihoterapijskog pravca koji se zove logoterapija. Njegova teorija i rad pripadaju egzistencijalističkom pravcu psihijatrije i psihoterapije. 
 • Fric Perls

  Fric Perls je bio psihijatar koji je osnovao novi pravac u psihološkom tretmanu psihičkih tegoba - GEŠTALT TERAPIJU.
 • Alfred Adler 

  Alfred Adler je po obrazovanju bio lekar, a u oblasti psihologije je poznat kao osnivač pravca koji je nazvao individualna psihologija. Bio je Frojdov savremenik, međutim po mnogim pitanjima se nije slagao sa klasičnom psihoanalitičkom teorijom.
 • Introspektiv

  Erik Erikson

  Erik Erikson bio je psihoanalitičar i jedan je od predstavnika pravca ego psihologije. Eriksonov rad ostaće upamćen u doprinosu tumačenja razvoja ličnosti. Prema njegovoj teoriji psihosocijalnog razvoja ličnosti, razvoj ličnosti se dešava tokom čitavog života. Smatrao je da je za razvoj KLJUČNA DVOSMERNA INTERAKCIJA OSOBE I OKOLINE. 
 • B. F. Skiner

  B.F. Skiner je bio psiholog bihejviorista čiji je rad zapamćen u oblasti psihologije učenja. Bavio se izučavanjem operantnog uslovljavanja - zanimalo ga je koji faktori doprinose da se željeno ponašanje zadrži kod jedinke, a koji da se nelježljeno ponašanje smanji ili izgubi. 
 • Alber Kami

  7. novembra 1913. godine rođen je Alber Kami, pisac i filozof koji se u delima bavio filozofijom apsurda.

+381 65 3261126

fb
Copyright © 2017-2021 Introspektiv. Sva prava zadržana.