Narcisoidnost

Narcisoidnost je karaktersitika ličnosti koja upućuje na prisustvo većeg stepena grandioznog doživljaja ličnog značaja i važnosti, idejama o izuzetnom uspehu bez objektivnih pokazatelja o istom, visokim potrebama za stalnim odobravanjem od ljudi iz okoline, pažnjom i priznanjima od drugih. Osobe sa narcističkim crtama imaju sklonost da nerealistično procene svoje osobine i sposobnosti u smeru da ih precenjuju i vide sebe kao bolje od drugih. "Narcis" nije onaj ko je talentovan, obrazovan, kreativan i ima planove da ih realizuje ili već jeste, već onaj ko u onome šta je postigao pronalazi dokaze vanserijske lepote, talenta i umeća, takoreći bez objektivnog pokrića. U odnosu na to, sklon je zauzimanju stava da više vredi od drugih. Utoliko i funkcija koju imaju osobe iz okoline jeste da prepoznaju "posebnost" i potkrepljuju takav self koncept kod pojedinca sa narcističkim karakteristikama.
U interpersonalnim odnosima, osobe sa narcističikm crtama su na manifesnom nivou egosentrični, okolini deluju arogantno, usmereni su na to da dobijaju komplimente od drugih. Na kritiku su skloni da reaguju hipersenzitivno - uvreda nije samo manifestacija u ponašanju izražena kroz povlačenje ili negodovanje, već doživljaj da su kao ličnosti manje vredni, a tada može se javiti osećanje stida, ljutnje, neadekvanosti, inferiornosti isl. 

Jedan od osnovnih mehanizama odbrane vezan za narcisoidnost je spliting - to znači da osoba ne može da integriše pozitivne i negativne karakteristike u celinu. Koristeći spliting u sagledavanju sebe, oni imaju iskrivljen,  sužen izbor: doživeti sebe manje vrednim ili kao nekog ko vredi mnogo više, ko je izuzetan i poseban. U tom izboru oni ulaži mnogo psihičke energije upravo u idealizovanu sliku sebe. Problem je u tome što ta slika nije realistična i što usled komentara koji procene kao negativan - reaguje vulnerabilni deo ličnosti.
 
I dok "narcisi" mogu da deluju veoma samopouzdano, nekada nadmeno i čak grubo u ophođenju, osoba sa ovom vrstom psihopatologije traženjem divljenja od drugih zapravo traga za ličnim doživljajem bazične vrednosti, uverenja da ih drugi može prihvatiti i voleti. To je jedan od osnovnih konflikata unutar ovog tipa ličnosti: mogu biti prihvaćen i voljen vs. ne mogu biti prihvaćen i voljen. 

Kada će ,,narcis’’ promeniti? Kada na nivou dinamike ličnosti bude izgradio psihološki mehanizam SAMOPRIHVATANJA, nauči da prihvati svoje osobine, izgled, talente, sa svim pozitivnim karakteristikama, kao i sa ograničenjima. 

Podelite tekst sa drugima: 

INTROSPEKTIV.

Gajeva 26, Novi Sad
+381 65 326 11 26

kontakt.introspektiv@gmail.com

  • Facebook
Pišite nam
Copyright © 2017- 2020 Introspektiv. Sva prava zadržana.