Gajeva 26, Novi Sad
+381 65 326 11 26
  • Facebook stranica
Pišite nam
Copyright © 2017- 2020 Introspektiv. Sva prava zadržana.

Narcisoidnost

Narcisoidnost je karaktersitika ličnosti koja upućuje na prisustvo većeg stepena grandioznog doživljaja ličnog značaja i važnosti, idejama o izuzetnom uspehu bez objektivnih pokazatelja o istom, visokim potrebama za stalnim odobravanjem od ljudi iz okoline, pažnjom i priznanjima od drugih. Osobe sa narcističkim crtama imaju sklonost da nerealistično procene svoje osobine i sposobnosti u smeru da ih precenjuju i vide sebe kao bolje od drugih. Tzv. ,,narcis’’ nije onaj ko je talentovan, obrazovan, kreativan i ima planove da ih realizuje ili već jeste, već onaj ko u onome šta je postigao pronalazi dokaze vanserijske lepote, talenta i umeća, takoreći bez objektivnog pokrića. U odnosu na to, sklon je zauzimanju stava da više vredi od drugih. Utoliko i funkcija koju imaju osobe iz okoline jeste da prepoznaju ,,posebnost’’ i potkrepljuju takav self koncept kod pojedinca sa narcističkim karakteristikama.

U interpersonalnim odnosima, osobe sa narcističikm crtama su na manifesnom nivou egosentrični, okolini deluju arogantno, usmereni su na to da dobijaju komplimente od drugih. Na kritiku su skloni da reaguju hipersenzitivno- oni ne samo lako uvrede pred drugima, već im se i javi doživljaj da su manje vredni, a tada može se javiti osećanje stida, ljutnje, neadevanosti, inferiornosti.

Jedan od osnovnih mehanizama odbrane vezan za narcisoidnost je spliting- to znači da osoba ne može da integriše pozitivne i negativne karakteristike u celinu. Primenjujući spliting u sagledavanju sebe oni pred sobom imaju iskrivljen-sužen izbor: doživeti sebe manje vrednim ili kao nekog ko vredi mnogo više, ko je izuzetan i poseban. U tom izboru oni ulaži mnogo psihičke energije upravo u idealizovanu sliku sebe. Problem je u tome što ta slika nije realistična i što usled komentara koji procene kao negativan- reaguje vulnerabilni deo ličnosti.
 
I dok ,, narcisi’’ mogu da deluju veoma samopouzdano, oni traže divljenje od okoline. 

Kada će ,,narcis’’ prestati da bude ,,narcis’’? Kada bude naučio važan psihološki mehanizam- kako sebe da prihvati i kada, zvučaće skoro paradoksalno-razvije samoljubav, nauči da voli svoje ,,nesavršene’’, realistične osobine.