top of page
pascal-bernardon-p8kFwyxKqDc-unsplash.jp
Bojana Škorić, MA psiholog i psihoterapeut

Osnovne i master studije psihologije završila na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Sertifikovani psihoterapeut sa završenom edukacijom iz psihoterapijskog modaliteta

Transakciona analiza (TA). 

Završenje edukacije iz psihoterapijskih modaliteta:

  • Terapija prihvatanjem i posvećenošću (ACT) i

  • Terapija usmerena na saosećanje (CFT). 

photo

Za psihoterapiju sam se zainteresovala tokom osnovnih studija psihologije, kada sam krenula na edukaciju iz psihoterapijskog modaliteta - Transakciona analiza.

Psihološkim savetovanjem počela sam da se bavim 2011. godine u savetovalištima Novosadskog humanitarnog centra (savetnik volonter od 2011-2012. godine) i Centra za ratnu traumu u Novom Sadu (savetnik volonter od 2011-2016. godine).
 
Do 2013. godine prošla sam kroz stručne edukacije i stekla sertifikate terapeuta ,,Acceptance and commitment therapy'' - ACT terapije, terapeuta ,,Compassion focused therapy''- CFT terapije, sertifikat trenera asertivne komunikacije, pohađala edukaciju za psihološku podršku ratno traumatizovanim osobama. 

2015. godine sam počela sam da radim u privatnoj praksi kao psiholog u jednom psihološkom centru u Novom Sadu.

Kroz višegodišnju praksu stekla sam veliki broj radnih sati u psihoterapijskom radu sa osobama koje su imale različite vrste psiholoških i psihijatrijskih tegoba. Psihološki problemi sa kojima imam iskustvo u psihoterapijskom radu:
- simptomi anksioznosti, panični napadi, problemi vezani za socijalnu anksioznost;
- opsesivno-kompulsivne tegobe,
- problemi povezani sa negativnim procenom vlastite ličnosti: negativna samokritika, samoopsuđivanje, samoprezir;
- depresivna stanja i reakcije;
- teškoće u emocionalnoj regulaciji; 
- tegobe povezane sa reakcijama na stresne događaje i teškoće u prilagođavanju;
- problemi u partnerskoj relaciji i u komunikaciji sa bliskim osobama;
- problemi sa samopovređivanjem kod mladih;
- poremećaji ishrane;
- gubitak i tugovanje.
Posebno bih izdvojila psihološki rad sa osobama koje su doživele traumatska iskustva, kao i psihološku podršku osobama u remisiji psihotičnih simptoma. 

2017. godine sam kreirala sajt Introspektiv. 

2018. godine, sajt Introspektiv svoje delovanje proširuje u Udruženje Psihološki centar Introspektiv (skraćni naziv: Introspektiv).

Tokom 2018. i 2019. godine radila sam kao psiholog na Klinici za psihijatriju Kliničkog centra Vojvodine.
U radu na Klinici za psihijatriju stekla sam izuzetno važno iskustvo u psihodijagnostici: psihološkom testiranju psihijatrijskih pacijenata, pisanju psiholoških nalaza i mišljenja, individualnoj psihoterapiji i porodičnom savetovanju, radioničarskom radu sa grupama pacijenata.

Saradnik sam na sajtu Psihoverzum. Od oktobra 2019. autor sam rubrike Pitajte psihologa u kojoj se čitaocima prosleđuju osnovne smernice o adekvatnim koracima u brizi o mentalnom zdravlju.

Psihoterapijom i psihološkim savetovanjem bavim se u privatnoj praksi.

Ukoliko vas interesuje psihološko savetovanje ili online psihoterapija, kontakt informacije možete pronaći klikom na link

Čitajte još...

Značajni autori iz istorije psihologije i  psihoterapije: 

bottom of page