Dosada - prostor za inspiraciju

Work Station

U odgovaranju na pitanja novinara cilj mi je da sadržaj bude relevantan i stručan iz ugla psihološke struke, a sa druge strane da bude razumljiv široj čitalačkoj publici.

 

Želja mi je da približim ideju da se psihološki problemi mogu prevazići, pre svega ukoliko smo spremi da govorimo njima.

PDF verzija teksta: 

Dosada - prostor za inspiraciju

Čitajte još...