louvre cover-celophane.jpg

Introspektiv

se bavi psihološkim sadržajima, psihoterapijskim temama

kao i temama iz kulture i umetnosti,

zauzimajući analitičan pristup i stavljajući akcenat na psihološku analizu pojava.

Sedište Introspektiva je u Novom Sadu.

Osnovna ideja Introspektiva

je doprinos održanju i razvoju humanističkih vrednosti

kroz stavljanje akcenta na važnost:

nauke psihologije, psihoterapije, umetnosti i njihovog međusobnog odnosa.

Vrednosti za koje se zalaže Introspektiv

 

Nauka psihologija koja koristi naučni metod kao način dolaženja do rezultata i zaključaka.

Psihoterapija kao disciplina koja nudi teorije ličnosti, psihopatologije i metod rešavanja psihičkih problema.

Ideja da je umetnost, pored nauke, najvažnija tekovina čovečanstva, a stvaralaštvo i kozumiranje umetničkih sadržaja odličan odgovor na egzistencijalitičko pitanje slobode i smisla.

za sajt, oktobar 2020.jpg
Ciljevi Introspektiva su usmereni na podršku unapređenju mentalog zdravlja kroz kreiranje sadržaja u kojima je poseban naglasak na psihološkim temama.
Introspektiv - Psihoterapija kao vid pomoći

Kada je psihoterapija adekvatna vrsta pomoći? 

Online psihološko savetovanje i psihoterapija - online psiholog

Online savetovanje

Introspektiv - Rubrika Pitajte psihologa

"Pitajte psihologa"

Rubrika u saradnji sa sajtom Psihoverzum

louvre cover-celophane.jpg

"...Život oponaša  Umetnost daleko više nego što Umetnost oponaša Život..."

Oskar Vajld

"Propast laganja"

pascal-bernardon-p8kFwyxKqDc-unsplash.jp
augustine-wong-T0BYurbDK_M-unsplash.jpg

impressum

Urednik sadržaja:

MA psiholog i psihoterapeut

Bojana Škorić

Introspektiv, Novi Sad

Introspektiv.

 

facebook logo
Copyright © 2017-2021 Introspektiv. Sva prava zadržana.