top of page
photo

Introspektiv je usmeren na podršku unapređenju mentalnog zdravlja kroz kreiranje sadržaja u kojima je poseban naglasak na psihološkim temama.

Vrednosti za koje se zalaže Introspektiv
 
Psihologija koja koristi naučni metod kao način dolaženja do zaključaka o ponašanju i psihičkom funkcionisanju.
​​
Psihoterapija kao disciplina koja je zasnovana na teorijama ličnosti i psihopatologije, koja predlaže metode i tehnike prevazilaženja psiholoških problema. 
​​
Ideja da su umetnost, kreativno stvaralaštvo i umetnički sadržaji odličan odgovor na egzistencijalitičko pitanje slobode i smisla.

Image by Thought Catalog
Gradient

Introspektiv je dobio naziv po pojmu introspekcija, koji označava sposobnost da se primete lični psihički doživljaji - želje, motivacija, vrednosti, osećanja i razmišljanja, veština da se adekvatno imenuju i da se verbalno izraze, spremnost da se sebi postave pitanja u odnosu na šta se neki doživljaj pojavio u iskustvu.

photo
"...Život oponaša  Umetnost daleko više nego što Umetnost oponaša Život..."

Oskar Vajld
"Propast laganja"
Pišite nam

Poruka poslata

bottom of page