louvre cover-celophane.jpg
ian-keefe-0BVkO0t6oCE-unsplash.jpg
Ciljevi Introspektiva su usmereni na podršku unapređenju mentalog zdravlja kroz kreiranje sadržaja u kojima je poseban naglasak na psihološkim temama.
bruce-warrington-EosJztQpg8w-unsplash.jp

Introspektiv

se bavi psihološkim sadržajima, psihoterapijskim temama

kao i temama iz kulture i umetnosti,

zauzimajući analitičan pristup i stavljajući akcenat na psihološku analizu pojava.

 

Sedište Introspektiva je u Novom Sadu.

Osnovna ideja Introspektiva

je doprinos održanju i razvoju humanističkih vrednosti

kroz stavljanje akcenta na važnost:

nauke psihologije, psihoterapije, umetnosti i njihovog međusobnog odnosa.

Image by Thought Catalog
hrustall-H0xm3ggv_9M-unsplash.jpg

Vrednosti za koje se zalaže Introspektiv

 

Nauka psihologija koja koristi naučni metod kao način dolaženja do rezultata i zaključaka.

Psihoterapija kao disciplina koja nudi teorije ličnosti, psihopatologije i metod rešavanja psihičkih problema.

Ideja da je umetnost, pored nauke, najvažnija tekovina čovečanstva, a stvaralaštvo i kozumiranje umetničkih sadržaja odličan odgovor na egzistencijalitičko pitanje slobode i smisla.

ian-keefe-0BVkO0t6oCE-unsplash.jpg

Introspektiv je dobio naziv po pojmu introspekcija, koji označava sposobnost da se primete lični psihički doživljaji - želje, motivacija, vrednosti, osećanja i razmišljanja, veština da im se da naziv i da se verbalno izraze, spremnost da se sebi postave pitanja u odnosu na šta se neki doživljaj pojavio u iskustvu.

levi-meir-clancy-jZaQOzrC3XU-unsplash.jp

"...Život oponaša  Umetnost daleko više nego što Umetnost oponaša Život..."

Oskar Vajld

"Propast laganja"

impressum

Urednik sadržaja:

MA psiholog i psihoterapeut

Bojana Škorić

Introspektiv, Novi Sad

peter-ivey-hansen-97tEm_VSHBs-unsplash.j