Introspektiv, psiholog Bojana Škorić

Introspektiv je usmeren na podršku unapređenju mentalnog zdravlja kroz kreiranje sadržaja u kojima je poseban naglasak na psihološkim temama.

Vrednosti za koje se zalaže Introspektiv

 

Nauka psihologija koja koristi naučni metod kao način dolaženja do zaključaka.

Psihoterapija kao disciplina koja je zasnovana na teorijama ličnosti i psihopatologije, koja predlaže metode i tehnike prevazilaženja psiholoških problema. 

Ideja da je umetnost, pored nauke, najvažnija tekovina čovečanstva, a da su kreativno stvaralaštvo i umetnički sadržaji odličan odgovor na egzistencijalitičko pitanje slobode i smisla.

Image by Thought Catalog
Gradient

Introspektiv je dobio naziv po pojmu introspekcija, koji označava sposobnost da se primete lični psihički doživljaji - želje, motivacija, vrednosti, osećanja i razmišljanja, veština da se adekvatno imenuju i da se verbalno izraze, spremnost da se sebi postave pitanja u odnosu na šta se neki doživljaj pojavio u iskustvu.

Wooden Tones

 Kada je   psihoterapija   adekvatna vrsta 
  pomoći? 

pexels-cottonbro-4065620.jpg

Psihološki  tekstovi 

Psiholog Bojana Škorić
"...Život oponaša  Umetnost daleko više nego što Umetnost oponaša Život..."

Oskar Vajld
"Propast laganja"

impressum

Urednik sadržaja:
Bojana Škorić
MA psiholog i psihoterapeut

Bojana Škorić - Psiholog i psihoterapeut, Introspektiv, Novi Sad
Pišite nam

Poruka poslata