jess-bailey-q10VITrVYUM-unsplash.jpg

Blog

Halloween - suptilno suočavanje sa strahom


Širom sveta mesec oktobar je u znaku Halloween-a. Ljudi smišljaju i prave različite maske inspirisane horor elementima. Na reklamama, u prodavnicama, po internetu vidimo narandžaste Jack-o’-Lantern bundeve, animirane prikaze kostura, veštičije kape, skull makeup i isl... U pitanju je praznik se obeležava u zapadnoj kulturi i ne vezuje se nužno za hrišćansku tradiciju. Iako je Halloween’ dan pre hrišćanskog praznika "Svi sveti", on nije deo religisjke prakse. Smatra se da poreklo vodi iz tradicije starih Kelta i obeležavanje paganskog praznika "Samhain" koji je označavao kraj godine, kada su jesenji radovi i žetva obavljeni i dolazi zima i "mračni period godine".


Za tradiciju Halloween-a vezuje se verovanje da u noći 31. oktobra duše mrtvih dolaze među živi svet i tragaju za novim dušama koje će da povedu sa sobom. Da bi se zaštitili, ljudi se maskiraju u strašna bića, da ih kada u toj strašnoj noći budu harale svetom, duše mrtvih pomisle da su ljudi jedni od njih i tako neće biti njihov plen. "Trick or treat" je običaj nastao iz verovanja da će se ljudi odbraniti od zlih duhova ako im daju nešto kao poklon.


Kakvu psihološku poruku nosi Halloween?

Noć veštica je socijalni ritual koji kroz zabavu i svojom estetikom, elementima strave i užasa, susret, suočava čoveka sa osećanjem straha.

Posmatrano iz perspektive psihološkog razvoja deteta, ono što estetika Halloweena ističe su elementi iz bajki, narodnih predanja, horor filmova - to su simboli "mračne strane", nekog drugog za kojeg bajka kaže da može da naudi ''dobroj strani''. Veštice, zle vile, vampiri, isl... su figure koje otelotvoruju nešto što je zlo i loše. To je jedan od načina kako deca uče jednu od pojednostavljenih lekcija o moralnosti: uvodi se dualitet dobro nasuprot lošem. Vremenom, tokom kognitivnog sazrevanja, adekvatno je da se ovakvo označavanje napušta i pravi disktinkcija između osobe i ponašanja, odnosno namere i postupaka. Horor ikonografijom ovaj praznik se obraća infantilnom strahu u čoveku i kroz društveni ritual nudi način suočavanja sa strahom od iracionalnog, strahova nastalih tokom detinjstva, vezanih za ''zla čudovišta''. Ono što je detetu strašno, može da se predstavi se kao komično i kao nešto nad čime dete ima kontrolu i moć.


Funkcija praznika kao što je Halloween, sa druge strane, može da bude malo ozbiljnija nego što izgleda na prvi pogled. Sa svojim minimalnim morbidnim elementima, pričama o strašnim bićima koje žive ''sa druge, mračne strane,..., na onom svetu'' suptilno nas suočava sa strahom od konačnosti. Tema smrtnosti ne obrađuje se na direktan način, već uvođenjem ideje da o nekom drugom imaginarnom prostoru, nama nedosputnom. Jedno od tumačenja može biti da se na ovaj način dešava sublimiranje straha od smrti u obeležavanje strašnog kao groteksnog i komičnog. Tako jedna od suštinskih tema o ljudskoj egzistenciji, tema smrti ipak biva nepotisnuta i postaje obrađena makar i u maloj meri.


"Noć veštica" stvara jedan zabavni prostor, koji kada se upozna, ne nudi preplavljuća osećanja straha i anksioznosti. Bundeve, veštački kosturi, maske čudovišta nisu pojave koje ugrožavaju život i psihičko blagostanje savremenog čoveka. To je mesto gde se otvara novo pitanje na koje ne postoji univerzalni odgovor, već je potencijalni zadatak i odgovornost svakog odraslog pojedinca da osvesti "Šta je ono što u njegovom životu jeste njegov iracionalan strah?"


Autor: Bojana Škorić

louvre cover-celophane.jpg

Introspektiv.

 

kontakt.introspektiv@gmail.com

+381 65 326 11 26
  • Facebook
Pišite nam
Copyright © 2017-2020 Introspektiv. Sva prava zadržana.