Gajeva 26, Novi Sad
+381 65 326 11 26
  • Facebook stranica
Pišite nam
Copyright © 2017- 2020 Introspektiv. Sva prava zadržana.

B.F. Skiner

20. marta 1904. rođen je B. F. Skiner, psiholog i još preciznije- bihejviorista. Njegovo delo u istoriji nauke ostaje najprepoznatljivije u oblasti psihologije učenja.
Eksperiment u tzv. ''Skinerovoj kutiji'' imao je za cilj da u jasno kontrolisanim uslovima ispita uticaj potkrepljenja- nagrade na formiranje određenog ponašanja. Ispitivanje je rađeno na ponašanju golubova ili pacova. Kada životinja pritisne polugu u kutiji (željeno ponašanje) oslobađala bi se manja količina hrane. Uočena je relacija između pritiska na polugu i hrane, koja je predstavljala nagradu za ponašanje koje treba da se ustali. 
Zaključak je: da bi se neko ponašanje formiralo potrebno je da bude nagrađeno. Ovakva vrsta mehanizma u formiranju ponašanja naziva se operatnim (instrumentalnim) učenjem odnosno uslovljavanjem.
Operantno učenje jedan je od fundamentalnih doprinosa savremenoj psihologiji. Psihopatološka ponašanja se mogu posmatrati kao način dobijanja neke vrste nagrade, iako ona za posmatrača ne mora da bude očigledna i logična. 
Operantno uslovljavanje se koristi u psihoterapiji, kao koncept koji objašnjava problemsko ponašanje, a sa druge strane okosnica jebihejvioralnih tehnika čiji je cilj odustajanje od ranijeg i razvijanja novog, funkcionalnog ponašanja.