Introspektiv
Gajeva 26, Novi Sad
+381 65 326 11 26
Pišite nam
Copyright © 2017- 2020 Introspektiv. Sva prava zadržana.
7. februara 1870. rođen je Alfred Adler, lekar i osnivač teorije koja se naziva individualnom psihologijom. U periodu kada je radio i stvarao svoju teoriju, psihoanaliza je bila dominantan pravac u objašnjavanju psiholoških fenomena. Adler je bio jedan od hrabrijih u suprotstavljanju i reagovanju na osnovne postavke psihoanalize, pa je ponudio nove koncepte koji bi objasnili motive čovekovog ponašanja.
Osnovni pojam njegovog učenja je termin koji se danas koristi u kolokvijalnom govoru- to je ,,osećanje manje vrednosti’’. Inferiornost je osnovni pokretač dinamike ličnosti i nastaje u detinjstvu kada dete sebe doživljava kao manje i slabije biće u odnosu na odrasle osobe iz okoline.
 
U odraslom dobu osećanje inferiornosti je motivacija za razvoj i naperadak, a kada postoji u visokoj meri, tada se razvija neurotsko stanje.

Smatrao je da neurotski problemi predstavljaju pasivan i nedirektan način rešavanja problemskih situacija u životu i da se na taj način, nesvnesno, dolazi do osećanja superiornosti.